När får vi Wordfeud i SAOL?

Sedan ett par veckor tillbaka har Svenska Akademiens ordlista, SAOL, hittat in i Wordfeud, till mångas glädje. Nu återstår bara att Wordfeud också hittar in i SAOL.

word|feud [wö´dfjud] s. -ing kollektiv ordlek med orimligt generösa regler, hårdare samhällsklimat och instabilt mobilnät som följd

Annons