Förtroende

Om framtidens marknadsföring handlar om relationer är förtroende nödvändigt för att arbetet ska ge resultat.

Konsumenten som via annonsen övertygas om att just det tvättmedlet löser fläckarna som andra går bet på. Förtroende. Och som sedan köper det igen. Förtroende.

Företaget som söker en underleverantör som ska leverera kritiska tjänster. Förtroende. Och som sedan fördjupar och förlänger samarbetet. Förtroende.

Pendlaren som köper 90-dagarskort till kollektivtrafiken. Förtroende. Och som säljer bilen för att tunnelbanan oftast kommer i tid. Förtroende.

Musikkonsumenten som slutar köpa musikalbum och istället abonnerar på musik via streamingtjänst. Förtroende.

Folket som ger ett parti makten. Förtroende. Folket som kräver ministerns avgång. Förlorat förtroende.

Studenterna som genom natten går till hamburgerhaket utan att först fundera på om det är öppet. Förtroende.

Vem litar du på? Varför?

Framtidens marknadsföring

Senaste tiden har en fråga ekat inom mig som jag inte kunnat släppa, varför jag vill dela den med er:

Vad är framtidens marknadsföring?

Marknadsföring har alltid handlat om relationer. Försäljning har alltid skett genom att tillgång och behov möts. Inget märkvärdigare än så. Frågan handlar därför snarare om:

På vilka villkor formas relationer i framtiden och hur kan vi utifrån dessa villkor skapa mötet mellan tillgång och behov?